1000true dots bottomright 300true true 1200none
 • 7000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
   
 • 6000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
   
 • 6000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
   
niemiecka-jakość

     5 tabletek - 100% naturalnie przeciwko impotencji    

       Spraw, aby Twoje erekcje były długie i częste i skończ z przedwczesnymi wytryskami!

REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Korzystanie z witryny www.devitforte.pl jest jednoznaczne z bezwarunkowym i całkowitym zaakceptowaniem warunków Devit Forte Polska. Są one zawarte w aktualnym, opublikowanym na stronie www.devitforte.pl regulaminie. Każdy klient powinien zapoznać się z nim przed podjęciem kolejnych czynności na www.devitforte.pl.

 

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.devitforte.pl a także z oferowanych na niej treści i usług odbywa sie na własne ryzyko klienta i z jego zobowiązaniem do przestrzegania warunków regulaminu.

 

Niniejsze warunki regulują korzystanie z witryny www.devitforte.pl, której włascicielem jest Marco Cordone, zamieszkały w Hiszpanii, Calle Argentina 6, 38612 319 TF, NIP X3121824b.

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej www.devitforte.pl

Klienci Devit Forte Polska nie muszą się rejestrować aby skorzystać ze strony www.devitforte.pl a ich dane będą wykorzystane jedynie w przypadku dokonywania zamówienia lub do przesłania informacji drogą e-mail w przypadku zapytania.

 

Każdy klient Devit Forte Polska zobowiązany jest korzystać z niniejszej strony wyłącznie zgodnie z prawem, według postanowień regulaminu, w sposób moralny i bez naruszenia porządku publicznego. Jednocześnie zobowiązuje się do niewykorzystywania niniejszego serwisu w sposób nielegalny.

Wysyłka i koszty

Każdy klient ma możliwość złożenia zamówienia przez stronę www.devitforte.pl. W celu opłacenia zamówienia może skorzystać z karty kredytowej lub konta PayPal zgodnie z obowiązującym prawem. Możliwa jest też wpłata na konto pocztowe. Kliknięcie przycisku “Złóż zamówienie” w trakcie procesu zamawiania, jest jednoznaczne z całkowitym i bezwarunkowym zaakceptowaniem postanowień regulaminu. Koszty wysyłki są kalkulowane w oparciu o dokonane zamówienie. Podane ceny zawierają wszystkie podatki.

 

Devit Forte Polska zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie. Decydujące o całkowitym koszcie są ceny obowiązujące w momencie zamówienia (w zależności od dostępności produktów). Oczywiste pomyłki są z tego wyłączone. Zamieszczone zdjęcia mają jedynie zadania informacyjne. Wszelkie odstępstwa w wyglądzie produktu mogą być spowodowane jedynie zmianami szaty graficznej, wprowadzanymi przez producenta. Devit Forte Polska zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, jeśli na jego realizaję nie pozwalają czynniki zewnętrzne, np. nieodpowiednie warunki wysyłki. Devit Forte Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia ewentualnego sporu.

Dostępność

Devit Forte Polska dokłada wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby klientów. W przypadku niedostępności produktu klient zostanie poinformowany telefonicznie bądź przez e-mail i będzie miał możliwość anulowania zamówienia.

 

W przypadku anulowania zamówienia, pieniądze zostaną natychmiast przeksięgowane na konto klienta.

Płatność

Płatności za zakupy dokonywane na www.devitforte.pl moga być realizowane za pośrednictwem PayPal, kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub gotówką przy odbiorze.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia naszym klientom najwyższego poziomu bezpieczeństwa, podczas płatność dokonywanych kartą kredytową lub przez system PayPal następuje natychmiastowe przekierowanie na stronę banku lub PayPal, gdzie wprowadzane dane sa bezpieczne i nie istnieje ryzyko ich niewłaściwego wykorzystania. Ten sposób przetwarzania danych jest zabezpieczony przez Secure Socket Layer (SSL) – 128 bitową metodę szyfrowania, obecnie najbardziej zaawansowaną i najskuteczniejszą. Dzięki temu do danych wprowadzanych przy dokonywaniu płatności ma dostęp tylko bank lub PayPal – Devit Forte Polska w żadnym momencie nie odczytuje, nie zapisuje i nie gromadzi tych informacji.

Dostawa

Devit Forte Polska dokłada wszelkich starań aby zakupiony produkt dostarczyć do klientów tak szybko, jak to jest możliwe. Terminy dostaw podane na www.devitforte.pl są oszacowane przy założeniu normalnych warunków ich realizacji. Podczas składania zamowienia klient proszony jest o określenie adresu, na jaki ma zostać wysłana przesyłka oraz pozostawienie kontaktowego numeru telefonu na wypadek wystąpienia problemów lub watpliwości przy realizacji zamówienia.

 

W przypadku jeśli przesyłka dotarła do klienta uszkodzona lub zamoczona, należy zgłosić ten fakt przez wysłanie e-mail na adres: info@devitforte.pl, w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od jej otrzymania.

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Devit Forte Polska zapewnia swoim klientom najwyższą jakość i najwyższą możliwą gwarancję. Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z naszego produktu, w ciągu 30 dni od zlożenia zamowienia jest możliwość zwrotu bez podania przyczyny. Cena zakupu jest natychmiast zwracana na konto klienta (za wyjątkiem opłaty za przesyłkę i opłat manipulacyjnych). Aby zwrot podlegał niniejszej gwarancji, w opakowaniu nie może brakować więcej niż jednej tabletki.

 

Aby skorzystać z możliwości zwrotu pieniędzy, należy przesłać taką informację na adres: info@devitforte.pl. W temacie wiadomości należy wpisać słowo „Gwarancja“.

 

Dla bezproblemowego przeprowadzenia procedury zwrotu pieniędzy nalezy wykonać następujące czynności:

 • produkt musi być w takim samym stanie w jakim został dostarczony do klienta, spakowany w bezpieczny sposób
 • produkt musi być odesłany za pośrednictwem tego samego usługodawcy, który go dostarczył i z możliwością śledzenia przesyłki
 • klienci są proszeni o załączenia pisma wyjaśniającego podstawę zwrotu
 • aby uruchomić procedurę zwrotu prosimy o kontakt pod adresem: info@devitforte.pl.

Gwarancja

Gwarancja i świadczenie usług na rzecz klienta jest regulowane przez Dekret Królewski nr 1/2007 z dnia 16 listopada 2007 roku, zatwierdzający zapisy ustawy powszechnej w temacie ochrony praw konsumentów. Według tego dekretu sprzedawca musi dostarczać konsumentowi towar zgodny z umową. Jeśli warunki umowy nie są dotrzymane przez sprzedawcę, konsument ma prawo wymienić dostarczony towar, żądać obniżenia jego ceny lub rozwiązać umowę.

Odpowiedzialność i obowiązujące prawo

Devit Forte Polska nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie umowy w przypadku braku produktu w magazynie bądź jego ograniczonej dostępności. Ponadto nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem siły wyższej jak np. strajków (w szczególnym odniesieniu do usług pocztowych, transportu towarów i komunikacji) lub sił natury (powódź, pożar).

Niniejsze warunki są regulowane prawem hiszpańskim.

Wszelkie spory Devit Forte Polska stara się rozstrzygać polubownie. Warunki sprzedaży określa prawo hiszpańskie i w jego świetle będą interpretowane ewentualne kwestie sporne.

Zmiany w regulaminie

Devit Forte Polska zatrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu, przez zmianę, usunięcie bądź dodanie treści, bez wcześniejszego uprzedzenia. Obowiązujący regulamin musi zostać zaakceptowany przez każdego klienta Devit Forte Polska przed dokonaniem zakupu na stronie www.devitforte.pl.

 

Klienci Devit Forte Polska, którzy nie zgadzają się ze zmianami w regulaminie, powinni w momencie wejścia tych zmian w życie, zaprzestać korzystania z usług Devit Forte Polska. W przypadku nieważności lub nieskuteczności poszczególnych zapisów regulaminu, ich niewykonalność stosuje się tylko do tych zapisów. Wszystkie pozostałe punkty regulaminu pozostaja bez zmian.

Prawa własności intelektualnej

Cała zawartość prezentowana na stronie www.devitforte.pl, zarówno wizualna jak i tekstowa oraz znaki i nazwy handlowye, są wyłączną własnością prawowitego właściciela.

www.devitforte.pl

Devit Forte i www.devitforte.pl są nazwami handlowymi, zarejestrowanymi przez samodzielnego przedsiębiorcę Marco Cordone, zamieszkałego w Hiszpanii, Calle Argentina 6, 38612 319 TF, NIP x3121824b.

Odmowa dostępu do www.devitforte.pl i/lub usług serwisu

Devit Forte Polska zastrzega sobie prawo wobec użytkownika www.devitforte.pl do cofnięcia w dowolnym czasie i bez uprzedzenia możliwości korzystania z usług serwisu, z inicjatywy własnej lub na wniosek strony trzeciej, jeśli użytkownik narusza prawo lub warunki zapisane w regulaminie.

Memoria usada: 8522.8 KB de 9216 KB