1000true dots bottomright 300true true 1200none
  • 7000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
     
  • 6000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
     
  • 6000 fade false 60 bottom 30 http://www.devitforte.pl/produkte
     
niemiecka-jakość

     5 tabletek - 100% naturalnie przeciwko impotencji    

       Spraw, aby Twoje erekcje były długie i częste i skończ z przedwczesnymi wytryskami!

O NAS

Devit Forte Polska działa za zgodą:

NATURAL PHARMA (zarejestrowana nazwa)

Uusi Laboratories Lieksa

 

Biuro Hiszpania: BioPharm
Tel: +34 698260446
Faks: +34 917362400
E-Mail: info@devitforte.com

 

Biuro Włochy: Devit Forte
Tel: +39 010 8480213
Faks: +39 010 8480002
E-Mail: info@devitforte.it

 

Biuro Niemcy: Devit Forte
Tel: +49 34126567077
E-Mail: info@devitforte.de

Właściciel witryny:

Marco Cordone
Calle Argentina 6
38612 319 TF
Hiszpania
NIP: x3121824b

Odpowiedzialność za linki

Na niniejszej stronie zamieszczone są odnośniki do stron internetowych opracowywanych przez inne podmioty i na których zawartość nie mamy wpływu. Strony te zostały przez nas sprawdzone pod kątem legalności w momencie umieszczania odnośników do nich na naszej stronie. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa, odnośniki bedą natychmiast usuwane.

Odpowiedzialność za treść online

Autor niniejszej strony, choć tworzy ją z największą starannością, nie odpowiada za aktualność, poprawność, kompletność i jakosć udostępnianych informacji. Wszelkie roszczenia wobec autora strony a dotyczące jej zawartości, będą uwzględniane dopiero, jeśli zostanie wykazane naruszenie prawa. Wszystkie oferty na stronie są niewiążące i niezobowiązujące. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany części stron lub całej oferty bez uprzedzenia, a także do dodawania lub usuwania treści oraz zaprzestania publikowania strony czasowo lub na stałe.

Odsyłacze i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do niniejszej strony a umieszczonych na innych stronach internetowych (“linki”) które są tworzone przez osoby trzecie, autor nie ponosi odpowiedzialności za treści tych stron, ponieważ ich monitorowanie nie jest technicznie możliwe ani uzasadnione. Niniejszym autor oświadcza, że w momencie umieszczania odnośników, nie stwiedzono na tych stronach żadnych nielegalnych treści. Na bieżący i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po powiązaniu. To stwierdzenie tyczy się do wszystkich odniesień, jak również do obcych wpisów w księgach gości, na forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i innych form baz danych, do których możliwy jest dostęp z zewnątrz. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania tego rodzaju informacji spoczywa na dostawcy strony, na której umieszczone były odniesienia.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są przez nas pozyskiwane tylko pod warunkiem wyrażenia przez Państwo na to zgody. Dane te są wykorzystywane tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, krajowymi i europejskimi. Nie są przekazywane innym podmiotom i sa wykorzystywane tylko zgodnie z przeznaczeniem.

 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi pozwalającej na analizę oglądalności stron internetowych, udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze, co umożliwia analizę użytkowania strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dla operatorów witryn dotyczących ruchu na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem strony. Ponadto Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli do tego będzie zobowiązywało prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyło adresu IP użytkownika z żadnymi innymi przechowywanymi danymi. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że wówczas może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w opisany powyżej sposób i dla celów określonych powyżej.

 

Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać w dowolnym momencie odwołane. W świetle dyskusji na temat wykorzystania narzędzi analitycznych z pełnymi adresami IP, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem “_anomyzeIp ()”, a więc adresy IP są przetwarzane wyłącznie w wersji skróconej, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienia prywatne.

 

Użytkowanie i płatności za oferowane usługi, o ile jest to technicznie możliwe, są realizowane bez podawania danych osobowych – anonimowo lub przy użyciu pseudonimu. Nie jest dozwolone wykorzystanie przez osoby trzecie opublikowanych danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail w celu wysyłania niepożądanych informacji (materiały reklamowe, spam). Zastrzegamy sobie wszczęcie działań prawnych wobec podmiotów, które naruszą ten zakaz.

Prawa autorskie

Autor niniejszej strony starał się przestrzegać praw autorskich do zdjęć, grafiki, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów i używać w związku z tym zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać materiały nielicencjonowane – zdjęcia, grafiki, pliki dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty. Treści w obrębie niniejszej strony internetowej, będące dziełem osób trzecich są oznaczone i chronione prawem autorskim oraz prawem własności ich właścicieli, jak również marki internetowe i znaki towarowe.

 

Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora należą wyłącznie do niego. Powielanie lub wykorzystywanie chronionych prawami autorskimi zdjęć, grafik, plików dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, o której mowa na tej stronie. Jeżeli części lub pojedyncze sformułowania powyższego tekstu przestałyby być zgodne z obowiązującą sytuacją prawną lub są zgodne z obowiązującą sytuacją prawną jedynie w części, to fakt ten nie będzie miał wpływu na ważność oraz treść pozostałych części dokumentu.

Memoria usada: 8521.1 KB de 9216 KB